به نام خدا در این پست قصد داریم نظر یك خبرنگار غربی را در مورد امام به شما نشان دهیم....
به ادامه مطلب بروید.

نام مقاله :امام از نگاه یك خبرنگار غربی (آمریكایی)

برگرفته از : كتاب عصر امام خمبنی

نویسنده :  میر احمد رضا حاجتی

 

«روبین وود زورث» درتشریح جریان ملاقات خود باامام (ره) در جماران می‌نویسد :....

«زمانی كه امام خمینی از در وارد می‌شد احساس می‌كردم كه از لا به لای آن گرد بادی از نیروی معنوی وزیدن گرفت‌،  گویا در ورای آن عبای قهوه ای‌،  عمامة مشكی و ریش سفید روح زندگی جریان داشت ؛ به طوری كه همة بینندگان را محو تماشای خود كرد‌،  در آن هنگام حس كردم كه با حضور او همة ما كوچك شده ایم و گویا در سالن كسی جز او باقی نمانده است.

آری !او بارقه ای ازنور بود كه در قلب و روح همة حضار رسوخ كرده بود‌،  اوتمام معیار‌‌‌‌هایی را كه گمان میكردم می‌توانند مرا درتعریف وارزیابی شخصیت و مقامش یاری كنند در هم شكست‌،  او با حضور خود آن قدر درما تأثیر گذارد كه احساس كردم تمام روح و جسم را فرا گرفته است !

...زمانی كه بر روی صندلی خود نشست‌،  احساس كردم كه نیرویی از وجودش ساطع می‌شود‌،  نیرویی بسان یك گردباد كه اگر با دقت نگاه می‌كردی در میافتی كه نوعی «آرامش مطلق»دردرون آن نهفته است‌،  چرا كه {امام} خمینی (ره) بسیار جدی واستوار ومسلط بود.

در عین حال او را آن چنان ساكت و آرام  می‌یافتی كه گویی نیروی ثابت واستوار در درون او جریان دارد والبته این نیرو همان چیزی است. كه رژیم سابق ایران را به یك باره برچید حال آیا چنین شخصیتی می‌تواند یك فرد عادی باشد ؟...من تاكنون هیچ یك از مردان بزرگ را برتر از این مرد و یا نظیر او ندیده‌ام.

..كمترین چیزی كه می‌توانیم  بگویم این است كه گویا او یكی ازانبیای گذشته است و یا این كه او موسای اسلام است وآمده تا فرعون كافر را از سرزمین خود براند.»

حماسةامام خمینی (ره)

چهارده قرن پس از هجرت تاریخ ساز حضرت خاتم الانبیا (ع) از مكة معظمه به مدینة منوره‌،  با پیروزی انقلاب عظیم اسلامی‌در ایران «بزرگ ترین تحول جهانی در قرن بیستم (میلادی)به وقوع پیوست » وكنگره‌‌‌‌‌های ظلمتكدة انزوا ومهجوریت دین وایمان و یكتا پرستی درجهان معاصر به لرزه در آمد ونسیمی‌جان افروغ و آسمانی از جانب عرش الهی بر جان‌‌‌‌‌های خستة بندگان طالب حق به وزیدن گرفت و آنان را حیات و طراوتی دوباره بخشید.

چهارده قرن پس از بعثت پیامبر گرامی‌اسلام (ص) مردی از پرورش یافتگان مكتب او از مشرق زمین برخاست كه در بندگی و حق گویی و حق جویی‌،  خروش واستقامت بر آدم‌،  نوح،ابراهیم، موسی، عیسی، علی نبینا و آله و علیهم السلام – اقتدار نموده وبسان جدش علی بن علی طالب (ع) با ارداة آهنین و پیام ‌‌‌‌های پر مغز و كلام نافذ خویش پردة تباهی‌‌‌‌‌ها وتاریكی‌ها را درید و جبهة باطل را یكسره به میدان مبارزه طلبید و برای همیشه «نام او یاد او روح گرم‌،  پرخروش او،اراده وعزم آهنین او‌،  استقامت و شجاعت او روشن بینی وایمان جوشان او زبان زد خاص و عام است. »

آری‌،  او خمینی كبیر است كه سودای انجام تكلیف در سرو عشق الهی در دل داشت‌،  او روح خداست كه به راستی «روح زندگی وناموس اجتماع و مرزبان معنوی و باروری اندیشه‌‌‌‌‌های»متعالی و «حسن‌‌‌‌ها است كه خداوند به قرن ما و روزگار ما عنایت فرمود و مصداق بارز و روشن «ان الله فی كل خلف عدولاا ینفون عنه تحریف المبطلین» می‌باشد. »

اوست كه با قیام خود،میلیون‌ها  انسان گم گشته در برهوت والحاد وجاهلیت عصر مدرن را به رجعتی دوباره به معنویت و یكتا پرستی فراخواند وكام عطش ناك بسیاری آنان را از كوثر تعالیم محمدی(ع) سیراب نمود.

          حضرت امام خمینی (ره) عبد صالح خداست كه برای به انجام رساندن رسالت تاریخی خودرا با رهبری و هدایت انقلاب عظیم امت خداجوی ایران اسلامی‌، زمینه ساز انقلاب جهانی آخرین حجت حق بر روی كرة خاكی گردید و جهانیان را به ظهور حتمی‌حضرتش –عجل الله تعالی فرجه الشریف – بشارت داد.

امام خمینی كه بود و چه كرد؟

در تحلیل شخصیت امام خمینی با نگاهی عمیق به روح ملكوتی وافكار بلند و ویژگی‌‌‌‌‌های منحصر به فرد روحی ومعنوی ایشان و آثار و بركات فراوان حیات طیبة ایشان باید گفت :

«صدای امام خمینی برای مردم ایران حكم صدای خدا را  داشت »،درنظر میلیون‌ها انسان موحد :«او دست خدا بر روی زمین »و« هدیة آسمانی و ملكوتی برای خاكیان بود.»

سلوك معنوی وافكار متعالی وتقید بی چون و چرای ایشان به دستور‌‌‌‌های شرع انور وتعالیم اهل بیت عصمت و طهارت (ع) هر مسلمان منصفی را بر این باور استوار می‌ساخت كه :«گویی شخصیتی از شخصیت‌‌‌‌‌های آزمون بزرگ صدر اسلام (فتنته الكبری) با معجز‌‌‌‌ای به دنیا بازگشته تا پس از پیروزی امویان و به خون غلتیدن شهیدان اهل بین (ع) سپاه علی (ع) را رهبری كند.»

گر چه«امام خمینی تجلی منحصر به فرد مبارزه طلبی اسلام در قبال استیلای سیاسی واقتصادی و فرهنگی غرب بود» اما «پیام امام (ره) درمیان مسلمانان نه فقط شیعیان (بلكه) درهمة منطقه و جهان طنین افكند.»

شخصیت الهی و پیام‌‌‌‌‌های معنوی حضرت امام (ره) بسیاری از پیروان سایر ادیان و مذاهی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داد تا آن جا كه در نظر برخی از تحلیل گران و متفركان مسیحی «اومسیح معاصر بود ودقیقا اشعة صلابت و سازش ناپذیری عیسی بن مریم – علی نبینا و آله و علیه السلام – بود ». وبرخی دیگر از مسیحیان سخن از «تأثیر پذیری شدید از مقام وعظمت وتحمل و بردباری شكوهمند امام خمینی (ره) ودرك احساس عطیه وموهبت الهی دراولین دیدار با ایشان »به میان  آورده‌اند.

ایشان دراوج ناباروری تحلیل گران بین المللی «باعقاید مذهبی كه غرب آن‌هارا كهنه و قرون وسطایی می‌دانست جهان را تكان داد »و «شرق و غرب را لرزانید و میراثی بر جای گذاشت كه هنوز زنده و فعال است ».وی «توانست اثر بزرگی درتاریخ جهان بر جای بگذارد » و بی‌تردید «جهانیان هم چنان تحت تأثیر انقلاب معنوی او قرار دارند»

رهبر كبیر انقلاب اسلامی‌كه از صبر واستقامت محمدی (ع)‌،  زهد وعدالت علوی و تدبیر حسنی (ع) وتوكل و شجاعت حسینی (ع) درس‌ها فرا گرفته و توشه‌ها به همراه داشت با تأییدات و عنایات خاصة حضرت ولی عصر – ارواحنه فداه- :

«درنزدیك شدن انسان به خدا فصل جدیدی را گشود و با حمایت مردم انقلاب اسلامی‌را كه نقطة عطف مهمی‌درتاریخ قرن بیستم است‌،  به سرانجام پیروزمندانه‌ای رساند.»

تأثیر گذاری امام (ره) وانقلاب اسلامی‌بر حیات معنوی انسان معاصر آن چنان عمیق و گسترده ارزیابی می‌گردد كه می‌توان گفت :«انقلاب امام خمینی حتی سیر تطوری انسانرا تغییر داد»

حضرت امام (ره) بسان آیینة شفافی بود كه به بهترین وجه ممكن انوار خورشید تابان پیامیر گرامی‌اسلام (ع) و اوصیای طاهرین ایشان (ع) را بر بشریت تشنة معنویت قرن بیستم منعكس نمود.

«او هم چون گلوله ای بود كه از صدر اسلام شلیك شده و بر قلب  قرن بیستم نشسته بود ».«ایشان از گذشته آمده بود و درحال زندگی می‌كرد ولی بیان‌گر ونماین‌گر آینده بود » و به بیان دیگر «او فراتر از زمان می‌اندیشید ودر بعد مكان نمی‌گنجید » درواقع باید گفت :

امام خمینی(ره) مبشر عصر جدیدی در ادوار زندگی بشریت‌اند كه «به نظر می‌رسد دراین مرحله برای روحیة آشفتة بشریت بیش از هر چیز به معنویت مورد نیاز خواهد بود. »

به بركت حضرت امام خمینی(ره) و انقلاب آسمانی وپیام‌‌‌‌‌های قدسی او بار دیگر شكوفه‌‌‌‌‌های خداجویی ودین‌گرایی وتوحید و خدا پرستی در سراسر جهان طنین انداز گردید :«مثلهم فی التوریه و مثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الكفار »

اعتراف بیگانگان به عظمت امام خمینی (ره)

شخصیت امام‌،  علاوه بر برانگیختن تحسین جهانیان‌،  دشمنان امام و انقلاب را هم‌،  بر آن داشت تا از ویژگی‌‌‌‌‌های خیره كنندة او سخن به میان آوردن. «الفظل ما شهدت به الاعداء» تا آنجا كه برخی از كارگزاران شیطان بزرگ نیز با تسلیم در برابر عظمت امام (ره)دراعتراف به آن اظهار داشتند :«تردیدی نمی‌باشد كه ایشان یكی ازمردان بزرگ تاریخ دراین قرن بود كمتر كسی را امروز می‌توان یافت كه از جاذبه ونفوذی همانند آن چه كه نه تنها در ایران بلكه درجهان داشت برخوردار باشد وتوجه قدرت‌‌‌‌‌های بزرگ را تا این حد به خود معطوف دارد. »

آیت الله خمینی غرب را با بحران جدی برنامه‌ریزی مواجه كرد‌،  تصمیمات او آن چنان رعد آسا بود كه مجال هر نوع تفكر و برنامه ریزی را از سیاست مداران و نظریه پردازان سیاسی می‌گرفت.

هیچ كس نمی‌توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند‌،  او با معیار‌‌‌‌های دیگری غیر از معیار‌‌‌‌های شناخته شده دردنیا سخن می‌گفت وعمل می‌كرد‌،  گویی از جای دیگر الهام می‌گرفت‌،  دشمنی آیت الله خمینی با غرب بر گرفته ازتعالیم الهی او بود اودر دشمنی خود نیز خلوص نیت داشت. »

تایمز لندن كه به سخن گوی دویست سالة دولت استعماری انگلیس معروف بوده است در توصیف امام می‌بنویسد:

« امام خمینی مردی بود كه توده‌ها را با كلام خود مسحور كرد‌،  وی به زبان مردم عادی سخن می‌گفت و به طرفدارای فقیر ومحروم خود اعتماد به نفس می‌بخشید‌،  این احساس آن‌ها را قادر ساخت تاهر كسی را كه سر راهشان بایستد از بین ببرند وی به مردم نشان داد كه حتی می‌تو‌ان در برابر قدرت‌‌‌‌‌هایی مثل آمریكا ایستاد و نهراسید.»

روزنامة هرالد تریبون هم دربارة امام لب به اعتراف گشوده نوشت :

«آیت الله خمینی (ره)انقلابی خستگی‌ناپذیر بود كه تا آخرین لحظه حیات به آرزوی خود برای پی‌ریزی یك جامعة اسلامی‌و حكومت اسلامی‌در ایران وفادار ماند. آیت الله خمینی (ره) در آن چه‌ برای سرزمین باستانی‌اش می‌خواست لحظه‌ای درنگ نكرد، وی خود را مأمور می‌دانست كه می‌باید  ایران را از آن چه فساد وانحطاط غرب می‌دید پاك كند وخلوص اسلامی‌را به ملت باز گرداند.»